Sídlo advokátní kanceláře:

Majakovského 1176

252 28 Černošice

Email:

kancelar@akschwarz.cz